PRIVACY STATEMENT RELATIES

Privacy Statement Wilco BV, Wilco Zutphen BV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving w.o. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht met ingang van 25 mei 2018.

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

• Verzenden van documenten naar aanleiding van uw opdracht
• U te kunnen bellen of mailen.
• U uit te kunnen nodigen voor specifieke events.
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze webportals
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wij brengen websitebezoek in kaart door gebruik van cookies, maar maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.

WAT DOEN WIJ NIET

Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics en plaatst geen analytische cookies. Uw IP-adres en internetbrowser worden niet vastgelegd via de website, maar bijgehouden in logbestanden op onze server. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en worden wekelijks automatisch verwijderd. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar dan wel andere gevoelige persoonsgegevens. Dit kunnen wij echter niet controleren. Heeft u de indruk dat wij zonder toestemming gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op dan zullen wij deze informatie verwijderen.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd, waardoor al uw informatie gecodeerd verstuurd wordt naar onze server. Heeft u toch de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om een legitimatie. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Onze website maakt gebruik van functionele cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Functionele Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het gebruik van deze cookies is veilig; er wordt geen inbreuk gemaakt op uw privacy. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid.

GOOGLE ANALYTICS

Deze dienst kan gebruikt worden om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Onze websites maken GEEN gebruik van Google Analytics aangezien dit voor ons geen extra toegevoegde waarde biedt en uit privacy overweging hebben wij derhalve besloten deze cookies niet te gebruiken. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

TRACKING COOKIES

Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, dat wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Aan de hand van de pagina’s die iemand bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over waarin diegene geïnteresseerd is. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor behavioral targeting, het tonen van bannerreclame van gerelateerde adverteerders. Omdat tracking cookies meestal worden geplaatst vanaf externe domeinnamen door andere partijen, wordt ook wel gesproken over third party cookies.

Onze websites maken GEEN gebruik van Tracking Cookies aangezien dit voor ons geen extra toegevoegde waarde biedt en uit privacy overweging hebben wij derhalve besloten deze cookies niet te gebruiken. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

AFMELDEN VOOR COOKIES

Wilt u zich afmelden voor Cookies? Stel dan uw internetbrowser zo in dat deze geen cookies meer opslaat en verwijder alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die u gebruikt, moet aanpassen.

SOCIALE NETWERKEN

Op onze websites zijn buttons opgenomen om naar onze eigen bedrijfspagina’s te gaan van Facebook, LinkedIn en YouTube. Deze buttons werken met cookies en vergelijkbare technieken die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die deze sociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Google+ en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.