De functie van Calculator bestaat uit twee hoofdtaken: 1) offertecalculatie van boeken, periodieken en brochures en 2) facturatie van geproduceerde orders. Dit vertaalt zich in de volgende deeltaken:

  • Het toetsen op juistheid en volledigheid van offerte aanvragen;
  • Het naar eigen inzicht klanten adviseren en beslissen over de beste productiewijze, papierkeuze en inkoopmogelijkheden;
  • Het bedenken van juiste oplossingen en op eigen initiatief komen tot een maatwerkcalculatie.
  • Het opstellen van de offertebrief en het vastleggen van calculatie en offerte;
  • Het adviseren van de leidinggevenden over afwijkende normen in het calculatiesysteem;
  • Het actief bewaken van de voortgang en kwaliteit van het calculatieproces;
  • Het monitoren van orderresultaten;
  • Factureren van geproduceerde orders.

Als calculator ben je verantwoordelijk voor een eigen klantenpakket. Je werkt nauw samen met verkoop en ordermanagement.